Misja


STYMULOWAĆ WZROST WARTOŚCI BIZNESU KLIENTA POPRZEZ USTAWICZNE USPRAWNIANIE JEGO DZIAŁAŃ

smart office

Optimatis – automatyzacja SMART OFFICE i efektywność IT

Największym atutem naszego zespołu jest wiedza technologiczna oraz kilkunastoletnia praktyka, poparta realizacją licznych projektów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Nasze doświadczenia zawodowe oraz znajomość innowacyjnych technologii, łączymy ze specyficzną wiedzą branżową, i gruntowną znajomością realiów biznesowych. Nasi eksperci posiadają dogłębną wiedzę o rynku usług doradczo-wdrożeniowych w obszarze narzędzi IT co pozwala im wiarygodnie dobrać rozwiązanie dopasowane do klienta .

Wysoka jakość naszych usług oraz szerokie kompetencje naszego zespołu, pozwalają na harmonijne współdziałanie dwóch pozornie odmiennych światów – biznesu i skomplikowanych procesów informatycznych – tak, aby już dziś zapewnić optymalne rozwiązania informatyczne w przyszłości.

Ekspert

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, doradzający w obszarze projektów związanych z zarządzaniem Usługami IT (ITSM) oraz portfelem projektów PPM, jak również projektów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem IT. Posiada bogatą praktykę zawodową w tworzeniu i realizacji strategii działania przedsiębiorstw, zarządzania organizacją IT oraz w doradztwie biznesowym dla firm. W trakcie swojej kariery zawodowej, zrealizował ponad 50 projektów informatycznych. W Optimatis odpowiada za doradztwo biznesowe i informatyczne, a także kieruje projektami w zakresie zarządzania informatyką i bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Zanim dołączył do zespołu ekspertów firmy, przez ostatnie 9 lat pracował dla CT Partners SA, gdzie doradzał w zakresie zarządzania informatyką i bezpieczeństwem systemów informatycznych, prowadził także szkolenia w zakresie service desk oraz zarządzania wiedzą. W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora ds. Informatyki w Infor Systems Polska Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe na stanowisku członka zarządów, odpowiedzialnego za działalność operacyjną i projekty informatyczne, zdobywał również w firmach Arcus Sp. z o.o., Docusoft Sp. z o.o., Consulting &Training Partners SA oraz Blue Bridge Sp. z o.o. gdzie był Prezesem Zarządu firmy.

Ukończył Wydział Elektroniczny Politechniki Warszawskiej, Studium Menadżerskie w Austriackiej Izbie Gospodarczej w Polsce oraz Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Jest aktywnym członkiem wielu branżowych stowarzyszeń, m.in. takich jak: HDI International Certification Standards Committee, The Information Systems Audit and Control Association (ISACA Poland) oraz IT Service Management Forum Polska. Założyciel Help Desk Institute w Polsce.
Jest certyfikowanym audytorem wiodącym systemów ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, a także certyfikowanym audytorem HDI®.

Starszy Konsultant

Specjalizuje się w obszarach zarządzania usługami i procesów wsparcia. Ma za sobą wiele złożonych projektów budowy i wdrożenia modeli usługowych, monitorowania jakości świadczonych usług czy doskonalenia organizacji IT.

Wieloletnie praktyczne doświadczenie zdobył pracując w dużych organizacjach o rozproszonej strukturze organizacyjnej, (takich jak PGNiG  czy PGE Systemy) zarządzając zespołami I i II Linii Wsparcia IT nadzorując wdrożenie monitorowania usług IT czy też uzgadniając z Biznesem SLA. Posiada wszechstronne rozeznanie rynku narzędzi ITSM (zarządzanie zgłoszeniami oraz monitoring) a także aspektów miękkich  – komunikacja oraz badanie satysfakcji

W 2008r., nominowany w kategorii „Osobowość Roku” konkursu Lider Wsparcia organizowanego przez HDI Poland. .Finalista programu „Lider Wsparcia 2008” w kategorii Przedsięwzięcie Roku 2008 w ramach projektu „Wdrożenie i rozwój narzędzia do obsługi wsparcia informatycznego” zrealizowanego przez Departament Informatyki, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Absolwent Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Starszy Konsultant

Doświadczony konsultant w zakresie usprawniania procesów zarządzania usługami informatycznymi, ITIL® Expert. W swojej karierze zawodowej przeprowadził wiele projektów związanych z optymalizacją IT oraz back – office w organizacjach użyteczności publicznej oraz w firmach komercyjnych. Zarządzał zespołami specjalistów w wielu, również międzynarodowych projektach, związanych z wdrażaniem procesów obejmujących usługowy model zarządzania IT oraz implementacją narzędzi ITSM, a także innych systemów informatycznych w firmach z sektora energetycznego i usługowego.

Zanim dołączył do zespołu Optimatis, pracował jako starszy konsultant w CTPartners gdzie prowadził szkolenia z zakresu zarządzania usługami IT i alokacją kosztów oraz brał aktywny udział w projektach z obszaru  ITSM. Wcześniej kierował projektem budowy Pionu Usług IT spółki PGNiG Serwis, świadczącej usługi IT, finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe dla spółek z grupy kapitałowej PGNiG, a następnie był kierownikiem Pionu. Odpowiadał za zarządzanie pracą pionu i jego zespołów pracowniczych oraz nadzorował realizację projektów technicznych dla Spółki.

Bogate doświadczenia zawodowe zdobył w firmach z branży energetycznej. Jako kierownik odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój biznesowych systemów informatycznych pracował dla spółek takich jak: TOK-GZE (Grupa Tauron), Vattenfall Business Services Poland, Elektrociepłownie Warszawskie.

Paweł jest certyfikowanym trenerem ITIL  prowadzącym specjalistyczne szkolenia oraz warsztaty z obszaru zarządzania IT, budowy katalogu usług, alokacji kosztów usług.  Posiada certyfikaty ITIL® Expert, Lean IT® Foundation, Prince2® Foundation oraz Master’s Certificate in Project Management (PMI). Absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej.

Ekspert – Kierownik Projektów

Mieczysław doradza w zakresie zarządzania departamentem IT w firmach, w tym optymalizacji kosztów IT, rozwoju oraz utrzymania infrastruktury informatycznej. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami ludzkimi w ramach prowadzonych projektów oraz koordynacją grup projektów w oparciu o współpracę z partnerami zewnętrznymi. W codziennej pracy umiejętnie łączy bogate doświadczenie zawodowe z kompetencjami technicznymi do budowania strategii oraz podnoszenia efektywności działów IT. Posiada wieloletnie, rozległe doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach w korporacjach i środowisku międzynarodowym.

Zanim dołączył do zespołu Optimatis, przez ostatnie dwa lata, pracował w firmie ATM SA, pełniąc odpowiednio funkcję Dyrektora Działu Aplikacji Wewnętrznych a następnie Wydziału Informatyki w spółce. Odpowiadał za rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz optymalizację kosztów wydziału. Wcześniej, jako Koordynator ds. informatyzacji w Kulczyk Holding SA, zarządzał działem IT w grupie Kulczyk Holding/Kulczyk Investment a także był odpowiedzialny za wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych poprawiających efektywność pracy departamentów biznesowych.  W latach 1996 – 2010 w grupie KBC zarządzał Departamentem Informatyki oraz Administracji. Od roku 1996 związany z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji  WARTA S.A. oraz TUnŻ Warta SA, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora IT. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Administracji w grupie, w tym w Kredyt Banku, TUiR Warta SA oraz TUnŻ Warta SA, a także Członka Zarządu i Wiceprezesa w spółkach Kredyt Trade oraz Warta Nieruchomości. Wcześniej, w latach 2002 – 2008, był Członkiem Komisji Informatyzacji w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU), gdzie pełnił także funkcję Przewodniczącego Komisji Standaryzacji Informacji (2007 – 2008) oraz był Członkiem Grupy Ekspertów IT przy UFG (2003 – 2008).

Absolwent Elektroniki na Politechnice Warszawskiej.

Ekspert

Menadżer  i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania Usługami IT (ITSM) jak również stosowania najlepszych  praktyk  w zakresie  implementacji procesów i standardów  IT bazujących na IT Infrastructure Library (ITIL®) oraz  międzynarodowym Standardzie ISO-IEC 20000
Posiada potwierdzoną  bogatą praktykę zawodową w tworzeniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Usługami, audycie systemów zarządzania jakością IT oraz zarządzaniu dużymi organizacjami dostarczającymi usługi IT dla biznesu.
W trakcie swojej kariery zawodowej, zrealizował   projekty informatyczne  związane  m.in.  z  pierwszą dla instytucji finansowej w Polsce certyfikacją  ISO 20000, oraz wdrożeniem i migracją  narzędzi  ITSM (Tivoli Service Desk, BMC Remedy)
W Optimatis odpowiada za doradztwo biznesowe i informatyczne oraz  projekty w zakresie zarządzania informatyką , wdrażaniem systemowego zarządzania usługami oraz  wdrażaniem narzędzi automatyzujących procesy IT i back-office

Przed dołączeniem do zespołu ekspertów firmy, pracował Banku Zachodnim WBK S.A gdzie pełnił m.in. funkcje  Dyrektora  Departamentu  Obsługi i Eksploatacji  oraz Dyrektora Centrum  Kompetencji Zarządzania Usługami IT. Współpracując z uczelniami  prowadził także szkolenia w zakresie ITSM.
W ramach Programu Grupy Allied Irish  Bank  odpowiadał za certyfikację  Systemu Zarządzania  Usługami IT  Polskiej Dywizji Grupy AIB.

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej – specjalność Automatyka Cyfrowe Systemy Sterowania
Jest aktywnym członkiem itSMF Polska , którego jest jednym z współzałożycieli.  Jest także  laureatem Konkursu Help Desk Institute Polska  „LiderWsparcia”    w kategorii  Osobowość Roku (2011)
Certyfikowany audytor wiodący  systemów zarządzania jakością ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000/ ISO 14001.
Akredytowany (Exin/Axelos) trener  ITIL®/SIAM®/Agile/Prince2®

Starszy Konsultant

Doświadczony Service Manager IT, Certyfikowany Audytor Systemów Zarządzania Jakością,  akredytowany trener ITSM, SIAM®

W Optimatis odpowiada za doradztwo biznesowe i informatyczne oraz  projekty w zakresie zarządzania informatyką , wdrażaniem zarządzania usługami oraz  wdrażaniem narzędzi automatyzujących procesy IT i back-office.

Przed dołączeniem do zespołu ekspertów firmy pracowała w organizacji  IT instytucji finansowej  posiadającej  ISO/IEC 20000. Posiada doświadczenia w zarządzaniu zespołem odpowiedzialnym za relacje IT –  klient  biznesowy   oraz  audytorami.

Praktykę gromadziła budując i  utrzymując długotrwałe partnerskie relacje z biznesem i poddostawcami m.in. . w budowaniu relacji między IT i Biznesem , w obszarze audytów oraz  w obszarze   zarządzania  umowami outsourcingowymi IT.

Realizowała wieloosobowe, długoterminowe projekty (także w środowisku międzynarodowym związane z transformacją IT, tworzeniem systemu zarządzania usługami, ciągłego doskonalenia usług  i procesów  IT,  wdrożeniami narzędzi ITSM oraz outsourcingiem IT oraz z zakresu Zarządzania bezpieczeństwem IT doświadczenie w implementacji  procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym  oraz ciągłością działania biznesu i ciągłością usług IT na bazie ISO/IEC 22301.

Od  początku kariera zawodowa  związana była z organizacją  IT, w której pełniła m.in.  role kierownika projektów z obszaru wdrażania systemów i procesów ITSM oraz  Menadżera Procesów  IT odpowiedzialnego za utrzymanie Systemu  Zarządzania  Usługami IT (ISO/IEC 20000 -1:2011).

Posiada doświadczenie eksperckie poparte  liczbami certyfikatami z obszarów ITIL, COBIT, ISO 20000, ISO 27000, ISO 22301, Price2, Agile.

Jest certyfikowanym trenerem oraz członkiem IT Service Management Forum Polska. Prowadziła m.in.  przeprowadziła szkolenia z zakresu ITSM/ISO 20000 dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Business Development Manager

Specjalizuje się w projektowaniu zaawansowanych rozwiązań IT w obszarze efektywnej komunikacji. Dzięki 12-letniemu doświadczeniu zdobył przekrojową wiedzę na temat dostarczania wysokiej jakości produktów związanych z integracją systemów, szczególnie w zakresie profesjonalnej obsługi klienta. Obecnie jest zafascynowany tematyką RPA oraz konwersacyjnym interfejsem użytkownika. Uważa, że pierwszy obszar zmieni sposób w jaki pracujemy, a drugi jest przyszłością komunikacji. W swojej codziennej pracy, poszukując ciekawych rozwiązań, coraz częściej pyta dlaczego, a nie w jaki sposób. Przesuwa to go bardziej w kierunku innowacji niż tylko realizacji projektów.

Ekspert

Z wykształcenia prawnik, z profesji doświadczony specjalista IT, człowiek o wielu zamiłowaniach.

W ciągu 20 lat pracy w sektorze IT sprawdził się jako Business Relationship Manager, IT Manager, Program&Project Manager, ITIL Ekspert, Specjalista w dziedzinie prawa nowych technologii, Analityk, Architekt rozwiązań i Tester automatyczny. Uczestniczył w ponad 100 przedsięwzięciach, w większości dużych i złożonych, z budżetem przekraczającym 10 mln euro oraz zespołem ponad 100 osób, ale też w bardziej kameralnych, o mniejszym budżecie
i zespole.

Od ponad 10 lat jest również aktywnym szkoleniowcem  i trenerem w obszarze zarządzania projektami IT oraz usługami IT. Aktualnie mocno zaangażowany w dyskusję na temat zagrożeń i wyzwań związanych z tworzeniem rozwiązań inteligentnych, czyli tzw. Sztucznej Inteligencji (AI – Artifical Intelligence).

Wielokrotnie projektował architektury biznesowe i logiczne, analizował wymagania i modelował procesy biznesowe. Doradzał w zakresie stosowania w organizacjach standardu ITIL, zajmował się przygotowaniem i wdrażaniem strategii zapewniania jakości w obszarze IT. W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej zdobył doświadczenie między innymi: w projektach wytwarzania oprogramowania, oceny poziomu dojrzałości organizacji z wykorzystaniem standardu COBIT, CMMI; ISO 20000, audytorskich, jak również w projektach wydawniczych i szkoleniowych.

Starszy Konsultant

Specjalizuje się w doradztwie informatycznym z obszaru analizy, modelowania procesów oraz zarządzania usługami IT i back-office’u. Zanim dołączył do zespołu Optimatis, jako Ekspert ITIL w firmie ITC SA był odpowiedzialny za prowadzenie projektów i audyty z zakresu zarządzania procesowego usługami IT, a następnie opracowanie metodyki wdrożeń i utrzymanie usług wsparcia użytkowników IT w branży finansowej i transportowej.

Krzysztof posiada ogromne doświadczenia zawodowe związane z działalnością edukacyjną i szkoleniową. Przez wiele lat związany z Wydawnictwem IDG Poland SA, najpierw jako Kierownik, następnie Conference Manager, kończąc karierę zawodową na stanowiskach Dyrektora Forum CXO i Dyrektora Działu Konferencji. Zakres obowiązków Krzysztofa obejmował w szczególności nadzór i koordynację działań merytorycznych oraz organizacyjnych związanych z planowaniem i realizacją projektów konferencyjnych, a także obsługą klienta w wydawnictwie oraz koordynacją budżetu i działań handlowo – marketingowych. Dodatkowo, przez sześć lat jako Dyrektor ds rozwoju usług szkoleniowych CTPartners SA, odpowiadał za harmonogram działań konferencyjnych i szkoleń w spółce.

Aktualny dorobek szkoleniowy Krzysztofa obejmuje aktywną działalność edukacyjną w następujących organizacjach:

eduFuturo – Trener i wykładowca – opracowanie i prowadzenie autorskich szkoleń z zakresu komunikacji, zarządzania procesami IT, marketingu usług IT, zarządzania zmianą.

Fundacja Governica – Fundator, Prezes Zarządu.

Autor ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu teorii niezawodności, diagnostyki technicznej i tomografii oraz wielu artykułów z zakresu marketingu i zarządzania. Prelegent i uczestnik licznych konferencji naukowo-technicznych i biznesowych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zarządzania usługami IT na Politechnice Warszawskiej. Absolwent oraz Doktor Nauk Technicznych o specjalności diagnostyka techniczna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Konsultant

Absolwent kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
W ramach prac inżynierskiej i magisterskiej zajmował się tematami związanymi z robotyką w tym z manipulacją, mechanizmami serwowizyjnymi oraz gromadzeniem i przetwarzaniem danych sensorycznych RGBD. Zaowocowało to udziałem w grantach dziekańskich oraz stypendium Rektora Politechniki Warszawskiej za Wyjątkowe Osiągnięcia Naukowe.
W ponad sześcioletniej karierze zawodowej zajmował się przede wszystkim rozwojem i utrzymaniem aplikacji stopniowo migrując w kierunku prac wdrożeniowo-utrzymaniowych. Zainteresowany narzędziami, które pozwalają na automatyzację prac i umożliwiają poświęcenie się tematom interesującym i rozwijającym. Ma za sobą zrealizowanych mnóstwo projektów o szerokim zakresie merytorycznym. Posiada certyfikat ITIL Foundation.
Zwolennik OpenSource. Stara się pogodzić wolny czas pomiędzy bieganie i programowanie Arduino.