Miesięcznik Controlling i Zarządzanie/Efektywność back-office inicjatorem zmian w organizacji.

Brak optymalizacji działów back-office to spadek wydajności firmy. Miesięcznik Controlling i Zarządzanie/Efektywność back-office inicjatorem zmian w organizacji, autor Barbara Mejssner, 10.07.2016

Controlling_i_Zarzadzanie_4_2016