Zoptymalizuj procesy w Twoim dziale IT. Zwiększ ich efektywność

 

Zaprojektujemy dla Ciebie strategię optymalizacji procesów w dziale IT.

 

Wprowadzimy usprawnienia, które przyniosą Ci największe korzyści.

 

Zoptymalizuj procesy z Optimatis

 

W jaki sposób zoptymalizujemy procesy Twojego działu IT?

Przeanalizujemy obecne procesy IT w Twojej firmie i zaprojektujemy strategię zwiększenia ich efektywności. Dostarczymy Ci wiedzę i doświadczenie w zakresie usprawnień, które mogą przynieść największe korzyści dla Twojej organizacji. Pomożemy Ci zidentyfikować kluczowe problemy i wdrożyć rozwiązania procesowe wpływające na ich eliminację

businessman-making-presentation-with-his-colleagues-and-business-strategy-digital-layer-effect-at-the-office-as-concept_1423-123
S6L2DPGXUW

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

Posiadamy blisko 20 lat doświadczenia doradczego w obszarze zarządzania. Przez ten czas wspieraliśmy i nadal wspieramy w zarządzaniu obszarem IT, organizacje o różnej wielkości i stopniu dojrzałości. Stworzyliśmy model Smart Office – jest to kompleksowe wsparcie procesowe i rozwiązania systemowe, które umożliwiają podniesienie efektywności funkcjonowania organizacji. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt projektów mających na celu optymalizację procesów oraz zwiększenie efektywności działań IT. Wdrożyliśmy też kilkadziesiąt rozwiązań ITSM. Mamy doświadczenie w organizacji wielu obszarów operacji, także z wykorzystaniem modelu DevOps oraz Agile.

Dobra organizacja procesów IT, przynosi korzyści w całej organizacji.

Uzyskaj szybkie rezultaty zwiększając efektywność procesów Twojego działu IT. Pierwsze efekty już w 3 miesiące

Poznaj, w jaki sposób możemy Ci pomóc zoptymalizować procesy działu IT

Darmowa konsultacja

Wstępne spotkanie, na którym zapoznamy się z Twoją organizacją i obecnym poziomem rozwoju procesów. Zbierzemy podstawowe informacje, ustalimy zakres działań i jego wpływ na poprawę dojrzałości Twoich procesów

Analiza procesów

Przeprowadzimy analizę obecnych procesów zapoznając się z ich dokumentacją, prowadząc wywiady z pracownikami, przeglądając narzędzia IT oraz obserwując działanie procesów „na żywo”

Raport i plan

Na podstawie przeprowadzonej analizy przygotujemy raport i wypracujemy roadmapę planowanych działań. Zorganizujemy warsztat, na którym uzgodnimy szczegóły dalszych prac.

Wdrożenie zmian

Pomożemy Ci wdrożyć zmiany lub przejmiemy nadzór i wsparcie merytoryczne, jeżeli będziesz chciał je wdrożyć sam.

Weryfikacja

Po zakończonym procesie optymalizacji zapewniamy weryfikację skuteczności podjętych działań.

Szybkość wdrożenia, precyzyjna diagnoza i namacalne efekty. Optymalizujemy procesy w małych i dużych działach IT

Szybka pomoc tu i teraz

Dostarczamy gotowe rozwiązania, które sprawdziły się w innych firmach. Skracamy czas na wdrożenie oraz minimalizujemy wpływ na Twoją organizację. Widzisz efekty już po 3 miesiącach od rozpoczęcia prac.

Precyzyjna diagnoza organizacji IT

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na podstawie 2-3 warsztatów zdiagnozować podstawowe obszary usprawnień. Wypracowaliśmy model sprawnego pozyskania wiedzy o całym dziale: procesach, kulturze, organizacji pracy.

Nowe pomysły na organizację obszaru IT

Ty najlepiej znasz prowadzony przez Ciebie dział IT. Jednak spojrzenie z zewnątrz, szczególnie przez osoby, które mają doświadczenie z wielu organizacji, pozwoli podsunąć pomysły na nowy sposób działania obszaru IT.

Doświadczenie zdobyte w ponad 60 wdrożeniach

Nasze rozwiązania zadziałały w ponad 60 działach IT z wielu branż. Pomysły z różnorodnych firm pozwalają nam na uzyskanie jeszcze lepszych efektów oraz unikanie wielu częstych błędów

 Rozwiązania dla małych i dużych działów IT

Realizujemy projekty w działach IT, które chcą zwiększyć efektywność dostosowując je do wymagań mniejszych i większych organizacji.

Poznaj, jak poprawić efektywność swojego działu IT. Zobacz, jak z problemami podobnymi do Twoich poradzono sobie w innych organizacjach.

Zapraszamy do kontaktu i krótkiej rozmowy, podczas której rozpoznamy Twoje potrzeby i omówimy możliwe rozwiązania