Budowa optymalnego IT w firmie Wsparcie nowej inwestycji w obszarze IT i OT

Analiza obszarów IT/OT inwestycji

Nadzór i bezpośrednie wsparcie klienta

Przegląd obszaru IT

Weryfikacja i zmiany w obszarze architektury IT